rov

เกม ROV

ระบบ EVO 2.0 อัพเดทล่าสุดของเกม ROV

ระบบ EVO 2.0 ในระบบ EVO 2.0 ได้มีการปรับปรุงหน้าตาเมนูของระบบ EVO ใหม่ให้สวยและแสดงลำดับขั้นของสกินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในระบบใหม่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องทำภารกิจเพื่อเลื่อนขั้นอีกต่อไป ใช้เพียงหินเลื่อนขั้นในการเลื่อนขั้นสกินเท่านั้น แผนที่แบบใหม่ แผนที่เล็กแบบใหม่จะแสดงเลือดของเพื่อนร่วมทีมและศัตรู รวมถึงจุดเพิ่มเลือดหลังป้อม ทำให้ผู้เล่นสามารถเห็นเลือดของทั้งสองฝั่งและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีผลให้สามารถตัดสินใจเดินเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ Ward ใหม่ ในแพทช์นี้ ระบบ Ward ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ผู้เล่นจะสามารถเปิดใช้… Read More »ระบบ EVO 2.0 อัพเดทล่าสุดของเกม ROV